1. 14 dni na odstępinie od umowy
  2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres reklamacji lub odesłać na adres Devani Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pomocą paczkomatów.
  3. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania (zapach proszku, zapach użytkowania, zapach perfum, odbarwienia w okolicach pach). Za produkt ze śladami użytkowania Sprzedawca ma prawo domagać się odszkodowania w związku ze zmniejszeniem wartości rzeczy.
  4. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Devani Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361
  5. Zwroty wysyłane na inny adres niż Devani Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361 nie będą odbierane. Nie ponosimy odpowiedzialności za ww. paczki zwrotne.
  6. W przypadku zwrotu, wymiany i negatywnie rozpatrzonej reklamacji koszty wysyłki ponosi Klient.
  7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji koszty wysyłek ponosi Sprzedawca.
  8. Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon/potwierdzenie wpłaty.
  9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny/zwrotu oraz paragon/dowód wpłaty. Przesłanie błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
  10. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
  11. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​witrynę, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Brak produktów w koszyku.